Internetperikelen (8) Glasdraad

Het heeft even mogen duren maar eindelijk hebben we contact kunnen leggen met Glasdraad Oldambt om een aantal brandende vragen te stellen over de aanleg van glasvezel binnen onze dorpen.

Wanneer kunnen we verwachten dat we aangesloten worden op het glasvezelnetwerk?

Het is een beetje moeilijk om een planning af te geven want we zijn ten eerste afhankelijk van het weer, i.v.m. vorst en veel hemelwater. Ten tweede moeten er twee gestuurde boringen worden uitgevoerd. Die vergunningen zijn nog niet binnen. Eén boring is aan de Hamrikkerweg in Nieuw-Scheemda en de andere boring is onder de A7 door t.h.v. de Scheemderzwaag in Scheemda.

Nieuw-Scheemda is zo goed als civiel technisch gereed met uitzonderingen van ’t Waar. Deze is afhankelijk van de boring Hamrikkerweg. Waar de buizen aan elkaar gekoppeld zijn, zijn ze bezig met het blazen van de vezel. Alleen omdat het nog niet allemaal aan elkaar vastzit kunnen ze nog niet gelijk starten met lassen van de vezel en de huisaansluitingen.

Een planning per straat/wijk is heel moeilijk te zeggen, bewoners worden middels de zogenaamde ‘graafbrieven’ hiervan een week van te voren op de hoogte gehouden.
Om geen valse hoop te wekken is het denk ik niet verstandig om iets van een planning te vermelden, hoe graag we ook willen. In deze fase zijn we afhankelijk van een derde partij die de boringen moeten uitvoeren en wat gaat het weer doen?!

Kunnen (nieuwe) inwoners, die nog geen glasvezel aangevraagd hebben, zich nog aanmelden en wat zijn daarvan de kosten?

Ja dat kan. De kosten zijn afhankelijk van: is het kern of buitengebied. Kern minimaal € 850,- en buitengebied minimaal € 3.000,- afhankelijk van het aantal meters dat er gegraven moet worden.

Binnen welke periode zouden ‘aangesloten’ gebruikers een abonnement moeten afsluiten om een zgn. boete van € 250,- te voorkomen?

Binnen een half jaar.

Moeten inwoners die een woning huren van Acantus ook een abonnement afsluiten om de ‘boete’ te voorkomen?

Nee, want Acantus wil graag dat iedere woning een aansluiting heeft dus dat kan niet bij de bewoner worden gelegd.

Is het afgekochte vastrecht overdraagbaar bij verkoop woning?

Jazeker, de voormalige eigenaar kan dit doorgeven.

Glasdraad Oldambt heeft de redactie toegezegd dat als er meer nieuws is, over de aanleg en het aansluiten van glasvezel in onze dorpen, zij ons dat zo snel mogelijk zullen doorgeven. Wij plaatsen het bericht dan zo snel mogelijk op de dorpswebsite.

Laten we hopen dat we eind maart, volgens hun planning op glasdraadolambt.nl, ook écht gebruik kunnen maken van internet via glasvezel. Wordt vervolgd…