Voorgevel en voortuin

<- Winkel | Achtergevel en tuin ->

Ook aan de voorgevel en voortuin zijn in meerdere fases werkzaamheden uitgevoerd. Al snel hadden wij een ontwerp in Photoshop uitgewerkt.

 

Fase 1: kappen van de bomen

Al tijdens onze verhuizing ontdekten wij dat de twee bomen behoorlijk ziek waren en gekapt moesten worden, ook stonden de bomen naar onze mening te dicht op de woning. Tijdens het kappen van de bomen werd bevestigd dat ze inderdaad erg ver heen waren.

 

Fase 2: reparatie van het dak

Na het vellen van de bomen kon het dak gerepareerd worden. Onder de dakpannen zaten meer dan 50 nesten van mussen, en verder ontbraken boeidelen, windveren en dakgoten. 

 

Tijdens de reparatie van het dak, aan de voorgevel, ontdekten wij dat er letters overgeschilderd waren op de betonnen latei. Met wat schuurpapier werden de letters weer zichtbaar gemaakt. “Bakkerij en kruidenierswaren”

Als snel werd besloten dat de tekst in de nabije toekomst, met de reparatie van de latei, weer in ere hersteld gaat worden. Dit is toch wel een stukje geschiedenis van de woning die wij graag willen behouden.

 

Fase 3: reparatie buitenmuur 

De buitenmuur bij de keuken was (waarschijnlijk) nog een oorspronkelijke muur, dat gemetseld is met leem en gevoegd met kalkcement. De voegen begonnen al af te brokkelen en door het gewroet van mieren, bijen en ander insectenleven werd dat proces ook nog eens versneld.

De oude voegen werden uitgekrabd tot aan de leemlaag die nog intact was, waarna het opnieuw ingevoegd kon worden met ‘doorgestreken’* voegen. De voegen bij woonkamer werden ook opgeknapt. Deze muur was weliswaar geheel met specie gemetseld, echter de voegen waren nooit netjes afgewerkt.

*Een doorgestreken voeg wordt ook wel platvol of glad genoemd. Als de voeg op correcte wijze wordt aangebracht met de juiste verhoudingen, heeft het behalve een glad ook een licht waterkerend oppervlak. De voeg zit gelijk met het zichtvlak van de steen.

 

Fase 4: vervangen voordeur en raam

Na het invoegen van de voorgevel konden de oude deur en raam vervangen worden. De originele glas-in-lood ramen werden hergebruikt in huis, wij konden namelijk geen afscheid nemen van dit ambachtelijk stukje werk.

 

Fase 5: geul graven fundering voorgevel

Om zeker te zijn dat ook de voegen van de fundering niet verder zouden beschadigen, werd een geul gegraven tot aan de onderkant van de staalfundering*. Dit was een zeer wijs besluit, niet alleen omdat onder het maaioppervlak de voegen aandacht nodig hadden, ook de wortels van de bomen hadden aanzienlijke schade toegebracht. De nog aanwezige wortelstronken van de bomen werden uitgegraven.

*Fundering op staal is een funderingswijze waarbij de muren of wanden, meestal door tussenkomst van een verbrede voet, rechtstreeks op de draagkrachtige bodem rusten. De verbrede voet is nodig wanneer de door de muur uitgeoefende druk groter is dan het draagvermogen van de ondergrond.

 

Als eerste werd het gedeelte bij de keuken gerepareerd. De voegen werden uitgekrabd en alle ‘ingegroeide’ wortels verwijderd. De ontstane gaten werden opgevuld met nieuwe stenen, waarna alles weer netjes gevoegd kon worden met cement. Na het uitharden van de voegen werd een speciale isolatiecoating op de muur aangebracht om inwatering te voorkomen.

 

Ook bij de woonkamer werd de fundering gerepareerd. 

 

Als laatste volgde de fundering bij de winkel. Hier was de ravage het grootst. Er zaten veel stenen los door ingegroeide wortels. Na het verwijderen van alle wortels werden nieuwe stenen ingemetseld, waarna het gerepareerde gedeelte geheel werd afgesmeerd met een stuclaag. Vervolgens nog een paar lagen isolatiecoating en de geul kon dichtgestort worden.

 

Fase 6: opknappen voortuin

Na oplevering van de winkel kon de voortuin verder ‘aangepakt’ worden. Er werden een paar zakjes grind, een paar meter worteldoek en een stapeltje hekwerken met de benodigde toebehoren geleverd. De hekken en palen werden al snel voorzien van een witte waterafstotende verflaag. Veel mooier dan het standaard bruin/groen toch?

 

Tijdens de schilderrondes werd de tuin ontdaan van onkruid en werden palissades geplaatst voor de nieuwe stoep. De grond werd verder genivelleerd, worteldoek werd gelegd en ruim 3 m³ grind werd gestort.

De nieuwe stoep werd gelegd met de mooiste oude tegels om zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. De tegels werden in een bed van betonmortel gelegd. Zo krijg je op den duur een harde onderlaag waar minimaal onkruid door zal groeien en de tegels stevig zullen blijven liggen.

 

Inmiddels was het september, alle hekken en palen waren geschilderd, de nieuwe stoep was klaar en al het grind lag netjes verdeeld. Tijd om het geheel af te werken met het nieuwe hekwerk. Het begint al behoorlijk op het Photoshop ontwerp te lijken.

 

Dit project is nog steeds ‘under constuction’. Het meeste werk is inmiddels klaar maar… er staan nog een paar wensen op het lijstje. Zo staan er op het lijstje nog twee glansmispels, het herstellen van de latei met de tekst “bakkerij en kruidenierswaren”, en hopelijk in de toekomst een dakkapel (zoals er ‘vroeger’ ook een dakkapel heeft gezeten).

Wordt vervolgt…

<- Winkel | Achtergevel en tuin ->